Privat Boligforum

Et gennembrud for Cradle to Cradle

Tankesættet bag Cradle to Cradle er for alvor ved at vinde fodfæste i Danmark og resten af verden. Direktør Martin Fluri, Vugge til Vugge Danmark, giver her en status på projekter og fremtidsudsigter.

Martin Fluri

Direktør i Vugge til Vugge Danmark - en værdibaseret rådgivnings- og designvirksomhed, der integrerer udviklingen af Cradle to Cradle-løsninger i den enkelte virksomhed.

Cradle to Cradle

Et produktions- og forretningskoncept udviklet af kemiprofessor Michael Braungart og arkitekt William McDonough.

Konceptet kan anvendes på alt fra materialer og produkter til processer, bygninger og byer og handler om at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at affald bliver næringsstoffer for andre produkter og råmaterialer.

I 2010 blev det første uafhængige Cradle to Cradle institut - Green Products Innovation Institute (GPII) indviet i Californien.

Vil du vide mere?

Læs mere om arbejdet med en ny byggeanvisning for bæredygtigt byggeri på linket nedenfor.

Cradle to Cradle hos Realdania Debat

Cradle to Cradle var i 2009 på programmet til debat-møder i Almen Boligforum, Ejerboligforum, Erhvervs-forum, Landbrugsforum og i Privat Boligforum.
Cradle to Cradle er et produktions- og forretningskonceptet, der i korte træk går ud på at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at affaldet bliver næringsstoffer for fremtidige produkter og råmaterialer.

Vi har spurgt direktør Martin Fluri fra Vugge til Vugge Danmark, hvad der er sket på Cradle to Cradle-området, siden Realdania Debats medlemmer stiftede bekendtskab med det i 2009.

Der er sket en hel del. I den bredere offentlighed er de tre fundamentale principper 'Affald=føde', 'Brug vedvarende energi', og 'Understøt mangfoldighed' ved at blive accepteret som rammerne for bæredygtig udvikling.

Blandt frontløberne i industrien er Cradle to Cradle-konceptet også ved at vinde indpas. Specielt når det handler om opdeling af ressourcer i biologisk og industriel masse og den deraf følgende udvikling i forbrugsprodukter og serviceprodukter.

I 2010 blev principperne indarbejdet i Danmarks nationale affaldsplan. Senere har miljøminister Ida Auken omdøbt affaldsplanen til en 'ressource plan', med det fokus at kommercialisere de voksende materialestrømme og derved hæve kvaliteten i værdikæden. Sidst har Københavns Kommune sat en stopper for udbygningen af Amagerforbrændings nye forbrændingsanlæg med den begrundelse, at man ønsker at brænde mindre og genanvende mere.

Alt det tager vi som et udtryk for en større bevidsthed om de udfordringer, verden står over for i dag. Og for en erkendelse af at bæredygtighed ikke kun handler om energi og CO2, men også om at vi bør have en mere intelligent anvendelse af ressourcer og design.”

Cradle to Cradle i byggeriet
Mentalitetsændringen er også tydelig inden for byggeriet, hvor der ifølge Martin Fluri er kommet mere fokus på det helhedsorienterede byggeri. Det gennemførte Cradle to Cradle hus findes endnu ikke, da der stadig mangler certificerede byggematerialer. Men flere er tæt på. I Danmark er flere byggeprojekter på vej, som er inspirerede af konceptet. To af de mest gennemførte er COWIs mødepavillon i Lyngby og Bornholms Green Solution House.

Hvad er jeres forventninger til den Cradle to Cradle byggeanvisning, som I med støtte fra Realdania er i gang med at udvikle sammen med arkitektfirmaet 3XN?

Vi oplever i øjeblikket stor interesse for byggeanvisningen fra specielt arkitekter, der ønsker at anvende principperne i deres projekter. Det har fået en afsmittende effekt hos byggematerialeproducenterne, som nu i højere grad vil have deres produkter certificeret. Men også flere bygherrer er begyndt at udforske mulighederne i den positive vision, der ligger bag konceptet. Vi håber, at endnu flere bygherrer både fra det offentlige og det private får øjnene op for det potentiale, der ligger i at inddrage naturens egne designprincipper, når vi designer vores omgivelser.”

Projektet med udviklingen af byggeanvisningerne har budt på otte workshops med danske og udenlandske specialister. De indkomne anbefalinger sammenfattes og bearbejdes til en manual, som efter planen præsenteres og udgives til november.

Hvilke internationale og danske projekter er nu i kikkerten?
Det største og mest langsigtede projekt, vi har arbejdet med i Danmark, er Mærsk Line’s udvikling af Cradle to Cradle målsætninger for deres skibs- og containerproduktion. Mærsk arbejder i den forbindelse blandt andet med at skabe lukkede kredsløb for deres anvendelse af højkvalitets stål.

I dag ender stålet fra Mærsks skibe og containere i skrotbunker rundt omkring i verden uden skelen til kvalitet og værdi.

Hvis Mærsk Line tager ansvar for hele stålkredsløbet, vil deres skibe stige i værdi, når de bliver skrottet, fordi stålets kvalitet og værdi holdes i et kontrolleret flow. Desuden vil recirkulationen af containerstålet betyde, at verden spares for store mængder af mineret jernmalm, kul, kobber og CO2.

Hvad er næste skridt?
Martin Fluri ser i 2012 specielt frem til Region Midtjyllands nye Cradle to Cradle-projekt. Regionen har i første omgang afsat 12,5 millioner kroner til udbredelse af konceptet. Som en del af projektet tilbyder regionen interesserede virksomheder og offentlige organisationer hjælp til udformning af en handlingsplan med afsæt i Cradle to Cradle-principperne.

Projektet sigter blandt andet mod at igangsætte en Cradle to Cradle-udvikling i 40 virksomheder og 5 byudviklingsprojekter over de næste tre år. På den måde tager Region Midtjylland skeen i egen hånd og forbereder deres virksomheder og kommuner på nye tider med helt andre udfordringer omkring ressourceoptimering og intelligent udnyttelse af tekniske og biologiske næringsstoffer.”

Arnold Schwarzenegger
Til sidst nævner Martin Fluri én af de mere grundlæggende landvindinger, der er sket siden sidst - nemlig åbningen af ’The Cradle to Cradle Products Innovation Institute’ i Californien.

Instituttet er verdens første uafhængige Cradle to Cradle institut. Det er offentlig-privat non-profit organisation, som er blevet til i samarbejde med den californiske stat og med støtte fra den hollandske DOEN Foundation og Schmidt Family Foundation. Instituttet blev indviet af Arnold Schwarzenegger, mens han stadig var guvernør i Californien, ud fra ønsket om at skabe produkter, der ikke skader mennesker eller miljø

Instituttet har fra 2012 overtaget hele udviklingen af certificeringsprogrammet, hvilket betyder at certificeringen af Cradle to Cradle-produkter bliver foretaget på et uafhængigt grundlag. Det forventer vi vil gøre certificeringen endnu stærkere og bredere accepteret blandt virksomheder og myndigheder rundt omkring i verden.

Illustration: 3XN
Skriv en kommentar
Kommentarer (0)

Velkommen i debatten! Vi opfordrer alle deltagere til at holde en god tone og gå efter emnet – ikke personer. Realdania Debat forbeholder sig ret til at slette indlæg, der er upassende eller useriøse.
Skriv en kommentar(Af sikkerhedshensyn beder vi dig skrive de fire tal i feltet til højre) 2265  


Send artikel
Luk

Et gennembrud for Cradle to Cradle

(Af sikkerhedshensyn beder vi dig skrive de fire tal i feltet til højre) 4022  

Send besked
Forkert brugernavn
eller adgangskode
Brugernavn:
Adgangskode:
Glemt dit brugernavn og/eller adgangskode?
Indtast din e-mail og få tilsendt dit
brugernavn samt link til at nulstille adgangskode.