Artikler fra tidligere debatmøder

Den digitale bolig - muligheder og risici

23.11.2017 Da Ejerboligforum mødtes den 23. november 2017 skulle det både handle om medlemsdemokrati og digitalisering. Først var der valgmøde i Valggruppen for ejerboliger, og derefter tog vi debatten om muligheder og risici ved den digitale bølge, som vil forandre boligens funktioner i de kommende år.

Er der håb derude?

22.11.2017
Når Privat Boligforum mødes næste gang den 22. november 2017, skal det både handle om medlemsdemokrati og et Danmark i balance inden for ejendomsbranchen og byggeriet. Først er der valgmøde i Valggruppen for private udlejningsboliger, og derefter vil vi give et bud på fremtiden for private udlejningsejendomme i provinsen.

Fremtidens detailhandel

09.11.2017 To millioner overflødige butikskvadratmeter frem mod 2030. Det er den virkelighed, detailhandlen, ejendomsejere og kommunalpolitikere skal forholde sig til. Erhvervsforum tog debatten om fremtidens detailhandel, da gruppen mødtes i Herning den 9. november 2017.

Aktiv boligpolitik i Høje-Taastrup

05.10.2017 Høje-Taastrup Kommune har gennem flere år arbejdet proaktivt og helhedsorienteret for at løfte udsatte boligområder. Fundamentet er på plads for en ny og langsigtet udviklingsplan, der netop nu finder sin form. Få inspirerende indsigt i en ambitiøs boligpolitik med social balance som mål, når Almen Boligforum besøger Høje-Taastrup den 5. oktober.​​​

Hvordan får vi plads til det hele?

04.10.2017 Mere skov, mere landbrug, mere klimatilpasning, mere by, mere biomasse, mere naturturisme. Der er ”kamp om pladsen” i det danske landskab. Hvis alle disse målsætninger skulle opfyldes, skulle Danmarks areal ifølge Teknologirådet være 40 procent større i 2050.

De unge på podiet

18.05.2017 ​Hvad er næste generation af landmænds visioner for dansk landbrug? Og hvad bliver den virkelighed, de nyetablerede landmænd kommer til at drive forretning i  – økonomisk, værdimæssigt og teknologisk? Det er spørgsmålene, når generationer mødes til debat torsdag den 18. maj på Borreby Gods & Teater.

By i balance

06.04.2017 Boligpolitik og bosætningsstrategi er nøglen til at lykkes både med kommunal vækst og social bæredygtighed. Men hvordan bruger man boligpolitikken til både at nedbryde skellet mellem rig og fattig og vinde kampen om nye skatteborgere? Det var spørgsmålet, da Byudviklingsforum mødtes den 6. april 2017.

En digital fremtid for ejendomsbranchen

30.03.2017

Digitaliseringen er godt i gang med udfordre og forandre en lang række virksomheder inden for finans, transport, detailhandel og produktion. Men hvad med ejendommene og byggeriet? Er der en digital transformation på vej til ejendomsbranchen? Det er spørgsmålet, når Privat Boligforum og Erhvervsforum mødes den 30. marts 2017.

En digital fremtid for ejendomsbranchen

30.03.2017 Digitaliseringen er godt i gang med udfordre og forandre en lang række virksomheder inden for finans, transport, detailhandel og produktion. Men hvad med ejendommene og byggeriet? Er der en digital transformation på vej til ejendomsbranchen? Det er spørgsmålet, når Erhvervsforum mødes sammen med Privat Boligforum den 30. marts 2017.

Nye veje til boligsocial balance?

15.03.2017 Kommuner og boligorganisationer mangler boliger til borgere med lav betalingsevne. Nye frikommuneforsøg tester derfor værktøjer som deleboliger og huslejetilskud. Kan boligmanglen løses på denne måde? Og vil prisen være ringere boligsocial balance i allerede udsatte boligområder?

Et mangfoldigt boligmarked i de nye byer

26.01.2017 ​Nye bydele skyder op i landets større byer, men spørgsmålet er, om boligbyggeriet matcher de store ændringer i demografi og livsstil, som forandrer boligmarkedet i disse år? Og kan det mangfoldige boligmarked realiseres på markedsmæssige vilkår? Vi tager debatten, når Ejerboligforum mødes den 26. januar 2017.

En plan for vækst

10.11.2016 ​En ny revision af planloven er på vej. Regeringen kalder det en modernisering, og målet er vækst og større sammenhængskraft i hele Danmark. Men er fornyelsen af planloven den rigtige løsning, eller er der også behov for bedre plankultur i stat og kommune? Det var spørgsmålet, da Byudviklingsforum mødtes den 10. november 2016.

Affaldsfrit boligområde - men hvordan?

04.11.2016 Vi skal udnytte vores ressourcer bedre, også vores affald. Derfor skal danskerne inden 2022 blive verdensmestre i affaldssortering. Men hvordan bliver almene boligområder klar med en passende infrastruktur - og hvad skal der til for at få beboerne med på ideen?

Odense har vækstfaktor

27.10.2016 ​Robotter og et større byomdannelsesprojekt har givet Odense en ny start som erhvervsby. Den 27. oktober 2016 besøgte Erhvervsforum byen og mødte hovedpersonerne i det nye Odense.

Odense - fra gade til by

12.10.2016 ​​Odense står midt i sit største byudviklingsprojekt i mange år. Den firesporede Thomas B. Thriges Gade, som siden 1960'erne har skåret midtbyen over i to dele, er sløjfet til fordel for en hel ny bydel med boliger og erhverv.

Hvad er bæredygtigt landbrug?

21.09.2016 ​​Bæredygtighed er et nøgleord for dansk landbrugs konkurrenceevne. Men hvornår kan produktionen siges at være bæredygtig - økonomisk, socialt og miljømæssigt? Det er spørgsmålet, når Landbrugsforum inviterer til debatmøde om landbrugets bæredygtige fremtid.

Et realkreditsystem under pres

25.08.2016 Verdens bedste realkreditsystem er under pres. Udsigten til mere regulering, større konkurrence fra bankerne og stadig mere kritiske kunder giver dårlig stemning i de hæderkronede kreditforeninger. Er det begyndelsen på enden for vores unikke realkreditsystem, og hvad betyder det for et boligmarked, som er knækket over i storby og udkant?

Landbrugets finansielle fremtid

04.05.2016 ​​De finansielle fremtidsudsigter for landbruget er brogede, og det traditionelle selveje er under pres. Men er finansieringskrisen kommet for at blive, eller vil nye ejerskabsformer revitalisere branchen og bane vej for en ny generation af unge landmænd?

Et ejendomsmarked på vippen

21.04.2016 ​​Kan ejendomsmarkedet fortsætte fremgangen, selvom opsvinget i økonomien stadig lader vente på sig? Vi undersøger sagen, når Privat Boligforum inviterer til netværksmøde den 21. april 2016.

Et ejendomsmarked på vippen

21.04.2016 ​​Kan ejendomsmarkedet fortsætte fremgangen, selvom opsvinget i økonomien stadig lader vente på sig? Erhvervsforum undersøgte sagen, da gruppen mødtes til netværksmøde den 21. april 2016.

Medborger eller modborger?

07.04.2016 Trods store investeringer og gode indsatser oplever nogle boligområder stadig sociale problemer. Indsatserne løfter mange, men skyder forbi en gruppe af beboere, der står uden for fællesskabet. Kan vi få alle med?

Benyt eller beskyt kysterne?

09.03.2016 Ny planlov vil give kommunerne mere frihed til at planlægge langs kysterne. Vil de kystnære egne dermed blive mere attraktive for tilflyttere og turister? Eller risikerer lovændringen at tivolisere vores vandkanter? Vær med, når Ejerboligforum 9. marts stemmer om den bedste løsning for Danmarks kyster.

Hvor skal flygtninge bo

28.01.2016 ​Da Byudviklingsforum mødtes den 28. januar 2016 handlede det om boliger til flygtninge. En række eksperter og repræsentanter fra boligselskaber, kommuner og civilsamfund bød ind med viden, idéer og løsninger.

Fremtidens jordfordeling

13.11.2015 ​Næste gang Landbrugsforum mødes kan du se frem til at få dobbelt op på det tematiske indhold: Du vil både blive opdateret på Realdanias strategi og resultater og fremtidens jordfordeling.

Byernes økonomi

12.11.2015 Da Erhvervsforum mødtes til valg- og debatmøde den 12. november 2015, var der lagt op til en tematisk dobbeltdækker: Opdatering på Realdanias strategi og resultater og international inspiration om byerne som fremtidens økonomiske motor.

Fra regn til ressource

22.10.2015 ​​Klimatilpasning er kostbar, men de nødvendige investeringer byder samtidig på en unik mulighed for at nytænke boligområder og byrum og skabe merværdi for boligejerne.

Er din kommune klimarobust?

01.10.2015 ​Skybrud, stormflod og havvandsstigninger vil sætte dagsordenen for kommunernes klimatilpasning i mange år fremover. Men er kommunerne robuste nok til at håndtere de ledelsesmæssige og strategiske udfordringer, som følger med? Det var spørgsmålet, da Byudviklingsforum mødtes den 1. oktober 2015.

Klimatilpasning og energirenovering

03.09.2015 ​Hvilke klimascenarier skal ejere af private udlejningsejendomme indstille sig på – på kort, mellem og langt sigt? Hvad bliver renoveringsbehovet, og hvordan skabes merværdi i de nødvendige renoveringsløsninger? Både for brugere og ejere.

Renovér eller riv ned?

26.08.2015 Alle kan være enige om at almene boliger skal fremtidssikres, så de fortsat er et attraktivt boligtilbud. Men er løsningen altid at renovere? Ved næste debatmøde i Almen Boligforum vejer vi fordele mod ulemper ved at renovere frem for at bygge nyt. Hvad betaler sig bedst og hvordan muliggøres den mest bæredygtige løsning? 

Gør bygningsarven til en god forretning

21.05.2015 På næste debatmøde i Landbrugsforum sætter vi fokus på, hvordan bygningsarven kan blive en bedre forretning for dansk landbrug?

Rummelighed for alle?

16.04.2015 Almene boligorganisationer har voksende udfordringer med at rumme stadig flere socialt udsatte beboere. Hvordan kan denne centrale boligsociale opgave bedst løftes i samarbejde med myndighederne?

Aalborg - fra industri til boliger

26.03.2015 ​Den 26. marts tager vi pulsen på Nordjyllands vækstcentrum. Behovet for nye boliger i Aalborg vurderes til at ligge mellem 8.000 og 10.000 frem mod 2025 med forventede samlede boliginvesteringer i størrelsesordenen 20 milliarder kr.

Aarhus fra A til Z

19.03.2015 ​Aarhus er det store vækstlokomotiv i det østjyske bybånd. Succesen bygger på en vellykket havneudvikling, og den 19. marts 2015 besøgte Erhvervsforum byen og fik historien om Aarhus’ rejse fra provinsby til regional metropol.

Byer for mennesker

12.03.2015 Urbaniseringen fortsætter ufortrødent, og presset på fremtidens byer bliver voldsomt, når endnu flere byboere efterspørger en menneskevenlig hverdag. Ved Ejerboligforums næste debatmøde sætter vi planlægningen af fremtidens byer på dagsordenen. Hvilke nye behov hos boligejerne og særlige forventninger til livskvaliteten skal vores storbyer indrettes efter?

Den store omstilling

21.01.2015 ​Danskerne strømmer ind til de store byer, og væksten følger med. Men er det virkelig rigtigt, at yderområderne er dømt til afvikling? Eller kan stedbundne potentialer, stærke netværk og en proaktiv erhvervsstrategi være en kilde til politisk handlekraft og økonomisk omstilling? Det var spørgsmålet, da Byudviklingsforum mødtes i København den 21. januar 2015.

Rid med på forandringens bølge

20.11.2014

Rygtet om yderområdernes død er overdrevet. Der er skam liv derude, trods færre beboere og færre ressourcer. Men som led i at yderområderne finder sin nye rolle i en ny virkelighed, skal det lokale boligmarked og serviceudbud tilpasses. Kan stedspecifikke værdier og brede samarbejder mellem kommune, erhvervsliv og civilsamfund bidrage til omstillingen?

Byliv og business

14.11.2014 ​Er det en god idé med midlertidige aktiviteter på byggegrunden eller i den tomme ejendom, før det endelige projekt har taget form? Kan det ligefrem være en økonomisk fordel for ejeren? Hvordan bærer man erfaringerne videre til det endelige projekt?

Byer for mennesker

29.10.2014 I 2050 bor 9 ud af 10 danskere i byerne, og de vil ikke finde sig i støj, møg og biler. Fremtidens byer er bygget til mennesker, og de vil have cykelby, grøn by og sund by. Erhvervsforum tog debatten om byer for mennesker, da gruppen mødtes i København den 29. oktober 2014.

Hvor skal de nye idéer komme fra?

03.10.2014 Hvad er idéerne, der skal sikre dansk landbrug en bæredygtig vækst i fremtiden? Går vi glip af et nyt vindmølleeventyr ved ikke at satse på den nye bioøkonomi? Er der generelt for meget vanetænkning i dansk landbrug? På næste møde i Landbrugsforum tager vi temperaturen på dansk landbrugs innovationskraft.

Udvikling efter afvikling

21.08.2014 Storbyerne suger mennesker og ressourcer til sig. Men betyder det nødvendigvis, at alle almene boligafdelinger uden for de store vækstcentre skal smide håndklædet i ringen? Kan almene boligorganisationer slikke sine sår og finde ny drivkraft i samarbejde med beboere, stat, kommune, civilsamfundets ildsjæle og erhvervslivet?

Landbrugets fremtid er også grøn

22.05.2014 ​Ifølge Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra april 2013 skal vores landskab både give plads til mere produktion og samtidig opfylde et krav om mere luft under vingerne til bymenneskene. Med andre ord, der skal både være plads til mere eksport og mere natur. Hvordan skal det regnskab gå op? Svaret kan være landbrugets nye væksterhverv.

Fald eller fremgang?

08.05.2014 Få en opdatering på de finansielle markeder og bliv klogere på ejendomsmarkedets udvikling i kølvandet på finanskrisen. Den 8. maj 2014 inviterede Erhvervsforum til netværksmøde om en ny økonomisk virkelighed.

Fremtiden er her allerede

01.05.2014 Når krisen er slut, skal boligmarkedets aktører forberede sig på en ny virkelighed, hvor langt flere ældre og singler vil spille en hovedrolle. Samtidig strømmer danskerne til de store byer, og kernefamilien er på tilbagetog. Ejerboligforum inviterer til debatmøde om udbud og efterspørgsel i fremtidens boligmarked.

Nye byer i en ny verden

02.04.2014 Danmarks kommuner og byer har potentiale for at skabe forbilledlig fremgang, arbejdspladser og gode steder at bo og leve. Realdania understøtter dette potentiale med en problemdrevet og dagsordensættende ny filantropisk strategi, som også indebærer tætte og forpligtigende partnerskaber med kommunerne.

Aarhus 2014 – en væksthistorie

28.03.2014 Aarhus er inde i en rivende udvikling. En befolkningstilvækst på 5.000 personer om året og en kvadratmetertilvækst på over fire procent har medført stor interesse fra både danske og internationale investorer. 

Kan lysten drive værket?

19.03.2014 Mange frivillige bidrager engageret til boligsocialt arbejde, men alt for få påtager sig et forpligtende ledelsesansvar for boligorganisationen på den lange bane. Er løsningen at fremelske mere lyst til ledelse inden for de udstukne rammer - eller skal demokratiet gentænkes?

Filantropi og fornyelse

22.11.2013 Når Privat Boligforum mødes den 22. november 2013, kan du se frem til en dag med hele tre ting: Bliv opdateret på Realdanias nye filantropiske strategi, få et detaljeret indblik i fremtidens boligbehov og hør om Danmarks bedste renoveringsprojekt.

Om forstad og filantropi

20.11.2013 Da Ejerboligforum mødtes den 20. november 2013, kunne medlemmerne se frem til en tematisk dobbeltdækker: Opdatering på Realdanias nye filantropiske strategi og et detaljeret indblik i arbejdet med at nytænke forstaden.

Aalborg - et nordjysk vækstcenter

23.10.2013 Den tunge industri er fortid, men pengene og iværksætterånden er blevet i Aalborg. Den 23. oktober 2013 besøgte Erhvervsforum Nordjyllands regionale vækstcenter, der har genopfundet sig selv som udviklingsorienteret storby.

Plejer er død!

26.09.2013 Skal staten eller pensionskasserne være landbrugets kommende storejere? Dansk landbrug anno 2013 står på mange områder ved en korsvej – nye ejerstrukturer, nye produktionsforhold, nye finansieringskilder.

Kan bæredygtig boligrenovering betale sig?

15.08.2013 Energieffektive boliger er gode for miljøet og nødvendige for en fossilfri fremtid. Men er energirenovering af almene boliger også gode for organisationens bundlinje? Få bæredygtige bud fra eksperter og fagfæller med pionererfaring.

Fra selvejer til medejer

23.05.2013 Hvordan sikrer vi, at landbruget bliver en attraktiv og rentabel karrierevej for unge mænd og kvinder? Er vejen frem konkurrencedygtige rammevilkår og adgang til finansiering af nye investeringer? Og skal vi tænke i partnerskaber fremfor ejerskaber? Hør budene og deltag i debatten til forårets debatmøde i Landbrugsforum.

Fremtiden er her allerede

02.05.2013 Den 2. maj 2013 inviterede Erhvervsforum til en master class i lederskab og strategisk planlægning. Målet var at forberede deltagerne på fremtiden uden at miste fokus på en rentabel nutid.

Har du hele holdet med dig?

30.04.2013 Hvis din politiske vision skal forvandles til konkrete handlinger, skal budskabet trænge igennem til byrådet, kommunens ledere, medarbejderne og til borgerne, som er ambassadører i realiseringen af de politiske ambitioner.

Ledelse der udvikler - eller bare forandrer?

16.04.2013

Almene boligorganisationer renoverer og bygger på livet løs. Forandringsprojekterne står altså i kø, men får projektlederne den retning og rygvind i processen, som er nødvendig for at skabe forandring? Hvordan kan organisationsledelsen støtte og guide projektets nøglepersoner, så forandringerne bliver hilst velkomne - og bliver til bæredygtig boliger?

Har du energi til 2050?

12.04.2013 Om få årtier forsynes Danmarks boliger 100 procent med vedvarende energi. Men uanset hvilke energikilder, vi får el og varme fra, vil energi blive pebret, så vores boliger skal indrettes energieffektivt. Men hvordan bliver vi klar til en energibesparende fremtid, hvis bæredygtig renovering ikke betaler sig?

Er grøn omstilling en god forretning?

14.03.2013 Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger. Vi skal være uafhængige af fossil energi allerede i 2050, og det er en god forretning både for samfundet og boligejerne. Eller er det? Ejerboligforum stillede spørgsmålet, om det faktisk kan betale sig at være hele verdens klimaduks?

Mange bække små

19.11.2012

En oversvømmet kælder kan vokse til Danmarks mest omfattende klimasikrende initiativ, hvis man som to af Kokkedals boligselskaber samler flest mulige samarbejdspartnere og interesser omkring sit projekt.

Esbjerg - fra fisk til forbillede

31.10.2012 Esbjerg er centrum for en milliardforretning i både sort og grøn energiteknologi. Den 31. oktober 2012 besøgte Erhvervsforum byen og mødte de virksomhedsledere, som har skabt succesen.

Fra udkant til forkant

25.10.2012 På trods af storbyernes vokseværk og afvandringen fra landsbyerne kan Danmarks landbrug og landdistrikter i fremtiden få en ny og betydningsfuld rolle som vækstskaber, innovatør og rekreativ ressource. Landbrugsforum inviterer til debatmøde om fremtidens alsidige landbrugserhverv.

Mit hus er smartere end dit hus

10.10.2012 Der er en revolution på vej i boligejernes energiforsyning. Et nyt ‘smart grid’ gør boligen intelligent som aldrig før og vil udfordre monopoler på energimarkedet. Ejerboligforum inviterede til debatmøde om fremtidens energiforsyning.

Profitable partnerskaber

04.10.2012 Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der kan bringe kommunens visioner tættere på virkeliggørelse. Også selvom krisen kradser og økonomien er presset.

Smarte byer og boliger

20.09.2012 Befolkningseksplosionen i byerne og alverdens miljø- og klimaudfordringer gør det nødvendigt at tænke i intelligente løsninger. Smarte byer handler om at indrette de voksende byer og bydele på en måde, så de både udleder mindre CO2 og øger borgernes livskvalitet.

Vejen til 2050

29.08.2012 Om få årtier forsynes Danmarks almene boliger 100 procent med vedvarende energi. Men el- og varmeforbrug på forkerte tidspunkter kan blive dyrt, så vores boliger skal indrettes til sparsomt og fleksibelt energiforbrug. Er din organisation klar til udfordringen?

Få et grønt forspring

28.03.2012 Den 28. marts 2012 præsenterede Realdania Debat og Mandag Morgen den første samlede vision for den grønne økonomi i Danmark. Mødet i København markerede samtidig kulminationen på ét års arbejde med grøn vækst blandt debattens medlemmer.

Byledelse med overskud

11.01.2012 Fremgang i kommunerne kommer først og fremmest med god ledelse. Men hvordan er man en visionær og driftssikker leder i et samfund, der er præget af recession?

Certificer dig rig?

09.11.2011 Kan certificering både være grøn værdisikring og en genvej til bedre finansiering? Erhvervsforum tager forskud på fremtiden og inviterer til debatmøde om miljømærkede ejendomme.

Fremtidens farmerdating?

03.11.2011 Dansk landbrug har alle forudsætninger for at skabe fremtidens væksteventyr - men det kræver både innovativ lyst og mod på nye strategiske partnerskaber. Realdania Debat sætter de grønne vækststrategier på dagsordenen, og vi har brug for din mening og dine idéer.

Renover dig rig

26.10.2011 Fremtidens vækst har rødder i den grønne økonomi. Det gælder også for Danmarks knap 1,5 millioner energislugende enfamiliehuse. Ejerboligforum stiller skarpt på et renoveringsmarked, der stadig mangler et folkeligt gennembrud.

Skyhøje boligdrømme

23.09.2011 Hvilken rolle spiller lejeboligen i fremtidens boliglandskab? Hvad vil studenten, senioren og den nybagte børnefamilie vælge? Andel, ejerskab eller lejerskab? Og hvor vil de bo? Bynært og grønt? Spektakulært og blåt?

Grøn front

18.08.2011 Kilden til vækst i det danske samfund skal findes i den grønne økonomi. Med en portefølje på over 550.000 boliger kan den almene sektor komme til at spille en stor rolle, hvis de over en million beboere inddrages og engageres i en bæredygtig drift.

Fra frelst til frontløber

25.05.2011 Det handler ikke om offervilje, men om nye jobs, økonomisk vækst og styrket konkurrenceevne. Erhvervsforum sætter grøn vækst på dagsordenen, og vi har brug for din mening og dine idéer.

Fra grisesti til stueren?

19.05.2011 Dansk landbrug har kastet sig ind i kampen for et bedre image, der skal genrejse erhvervets stolthed og føre det tilbage i den nationale selvforståelse. Men er det overhovedet muligt, at få danskerne til at elske landbruget igen? Og hvordan kan man bruge erhvervets ejendomme og kulturlandskabet i en ny fortælling?

Forstadsdrømme?

04.05.2011 Bæredygtig forstadsfornyelse står højt på dagsordenen hos både stat og kommuner, men hvem skal betale? Ejerboligforum inviterer til debatmøde om de kommercielle perspektiver i fremtidens forstad.

Som naboer vi dele

27.04.2011 Hvordan kan et fællesareal holde sammen på et helt beboerkvarter? Og hvordan laver man det perfekte uderum, som ikke alene beboerne, men hele lokalsam-fundet holder af?

Vækst uden vanetænkning

08.04.2011 Tendensen er klar: Vækst i økonomien kan ikke længere tænkes uden hensyn til miljøet. Realdania Debat sætter grøn vækst på dagsordenen, og vi har brug for din mening og dine idéer.

By med godt ry

30.03.2011 Hvordan finder man kommunens identitet, dens unikke DNA? Og hvordan kan den bruges til at tiltrække borgere, erhverv og turister? Byudviklingsforum inviterer til debatmøde om branding af kommuner.

Arkitektur - investering eller irrelevant?

19.11.2010 Er det pengene værd at investere i arkitektur, når det gælder nybyggeri? Nej, udseende har kun en begrænset betydning for udlejningen af boligerne. Eller ja, god arkitektur brander boligen, giver bedre boligkvalitet og nemmere udlejning.

Kan dine byer stå distancen - også når det stormer?

10.11.2010 Hvordan planlægger man en robust og fleksibel by, som kan mere end bare modstå og tilpasse sig menneske- og naturskabte kriser og klimaforandringer – en by som også vokser med udfordringen?

Energirenovering - fra god idé til god forretning

03.11.2010 Hvis man udnytter energibesparelsen til at finansiere renoveringen af erhvervsejendomme, kan alle aktører blive vindere. Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men ESCO-modellen har været kendt længe og bruges med succes i mange lande. Hvad skal der til for at skabe et gennembrud i Danmark?

Det perfekte boligmarked

06.10.2010 Den nuværende krise er en perfekt anledning til at revurdere boligmarkedet og måske gentænke nogle af de uhensigtsmæssige mekanismer. Ejerboligforum tager udfordringen op og inviterer til debatmøde om boligmarkedet efter krisen.

Innovation 2.0

29.09.2010 Hvis landbruget skal arbejde på samme præmisser som erhvervslivet, så gælder det om at udvikle sine forretningsområder, kende sin målgruppe og have fingeren på pulsen. Hvordan gør man det på et marked, der bliver mere og mere nådesløst i kravet om billigere fødevarer? Og hvordan kan man tjene penge på det?

Boldbaner eller blodprop?

12.08.2010 Hvis nu vores gårdhaver, legepladser og stisystemer indbød mere til bevægelse, leg og udeliv … ville beboerne så fravælge sofa, fjernsyn og internet, og i stedet hoppe på cyklen, gå en tur eller spille lidt bold?

Fra nulvækst til grønt overskud

11.06.2010 Hvordan skal vi renovere og hvordan skal vi bygge i fremtiden? Hvordan ser vores investerings- og lånemuligheder ud? Og hvordan gør vi fremtiden grøn og energirigtig for både ejere og lejere? Privat Boligforum kaster et blik i krystalkuglen når vi mødes til inspirationsdag om fremtidens bolig i Kellers Park ved Vejle.

En plan for fremtiden?

26.05.2010 Når krisen er slut, skal der bygges igen. Men hvor? Og kan bæredygtighed kombineres med fremsynet erhvervsudvikling i hele Danmark? Erhvervsforum inviterede til debatmøde om penge og planlægning.

Fra nulpunkt til omdrejningspunkt

19.05.2010 Hvordan styrker vi landbrugets konkurrenceevne i en tid med store finansielle og miljømæssige udfordringer? Og hvordan kan vi sætte bygninger og landskaber i spil i kampen for at udvikle landbrugets forretningsområder?

Fra flop til folkesag?

21.04.2010 Det handler om penge. Det handler om at spare. Og det handler om at renovere. For både sparepotentialet og et stort renoveringsmarked er stadig stort set urealiseret. Derfor fulgte Ejerboligforum op på efterårets debatmøde og fortsatte debatten om incitamenter, adfærd og arkitektur.

Bydesign i øjenhøjde

07.04.2010 Fremtidens by skal designes til mennesker. Vi har brug for bydesign i en skala, som kan nydes til fods og på cykel. Bydesign med mere lokal finesse end arkitektonisk grandesse. Det er en ny æra i bæredygtig byudvikling: Less is more!

Grønne visioner = bæredygtigt overskud?

10.03.2010 Grønne investeringer skaber store mængder energi, og ikke kun den slags, der kan aflæses i kWh'er eller på varmeregningen. Hør hvordan man skaber bæredygtigt overskud på såvel den grønne som den boligsociale konto, når Almen Boligforum kigger om bag kulisserne på bæredygtige projekter i Øresundsregionen den 10. marts 2010.

Bæredygtighed 2.0

09.12.2009 Hvilke løsninger skal man vælge, når man vil fremtidssikre og bæredygtiggøre sit
boligudlejningsbyggeri? Hvad med genanvendelse, når det gælder energi og bygningsmasse? Og hvordan sikrer man, at bundlinjen ikke går under på grund af bæredygtige luftkasteller?

Renovér eller riv ned?

12.11.2009 Energirenovering er en vindersag, men kan det også blive en folkesag? Og hvordan får man del i et renoveringsmarked, som bare venter på den rigtige kombination af service og bæredygtighed?

Kan god arkitektur ses på bundlinjen?

20.10.2009 Kan god arkitektur ses på bundlinjen? Nej, de fysiske rammer har kun meget begrænset betydning for, hvordan virksomheden klarer sig. Eller ja, god arkitektur bidrager til branding, bæredygtighed og økonomisk arbejdsmiljø.

Få del i den grønne økonomi

25.09.2009 Landbruget er vant til at tænke i bæredygtige helheder og sammenhænge. Men der er flere og nye forretningsmuligheder forude. Kom til debatmøde i Landbrugsforum og få konkrete ideer til, hvordan din landbrugsvirksomhed kan få del i den grønne økonomi.

Grøn mønt i grå boligmasse?

13.08.2009 Profeter er der masser af og budskabet er klart: Der er penge at spare på driften, hvis ejendommen får en bæredygtig opdatering. Det er tilmed både meningsfuldt og moderne at bo grønt og bæredygtigt. Det skaffer kunder til butikken. Det er fremtiden.

Hvorfor eje, når man kan leje?

18.06.2009 Finanskrise, recession, aktier i frit fald og rekordlave boligpriser. Det dybfrosne marked for ejerboliger har gjort det mere attraktivt at leje frem for at eje. På
forårets debatmøde i Privat Boligforum sætter vi fokus på de udfordringer og muligheder, som finanskrisen byder den private boligudlejer.

Fra sortsyn til fremsyn

26.05.2009 Hvordan genskaber vi tilliden til ejendomsmarkedet? Og hvilke værdier skal tilliden bygges på? Erhvervsforum kastede et blik i krystalkuglen og inviterede til inspirerende debatdag på havnen i Middelfart.

Dynamo eller dødvægt?

14.05.2009 Forandringer i samfundet generelt og finanskrisen specifikt udfordrer landbruget – men byder også på flere udviklingsmuligheder. For hvem skal egentlig drive udviklingen på landet? Er det landsbyen, herregården, turistattraktionen, fødevareproducenten eller …?

Bæredygtige drømme ... i virkeligheden!

29.04.2009 Findes de derude et sted? De almene, bæredygtige boliger? Få svar ved selvsyn, når Almen Boligforum tager på guidet tur i Århus og omegn. Den 29. april 2009 besøger vi to boligområder, som hver især har sat alt ind på at udvikle et bæredygtigt bo-miljø.

Topmøde om bæredygtig byplanlægning

26.03.2009 Til Byudviklingsforums topmøde vil tre internationale frontfigurer inden for bæredygtig byplanlægning gå på scenen for at give deltagerne et enestående indblik i, hvad der skal til for at gøre byplanlægning bæredygtig.

Forstad i forvandling?

17.03.2009 Realdania planlægger at fokusere på forstadens udvikling som en del af fondsstrategien i de kommende år. Samtidig lyder opfordringen fra Miljøministeriet til landets kommuner: Genopfind forstaden i bæredygtighedens navn! Forårets møde i Ejerboligforum handler derfor om forstadens forvandling.

Græsset må gerne betrædes

26.11.2008 Hvordan kan man som borgmester skabe sundhed ved hjælp af byudvikling, der frister til mere ude og bevægelse, og mindre inde og fjernbetjening?

Fra grønt til guld

12.11.2008 I fremtiden skal vi både spare på energien og bygge klogt. Kravene til fremtidens boligbyggeri er mange og efterhånden velkendte. Men hvem tager ansvaret? Der var stof til eftertanke på Carlsberg – Københavns kommende C02-neutrale bydel – onsdag den 12. november 2008.

Kommune og landbrug - hånd i hånd?

24.10.2008 Forvaltningen og planlægningen af det åbne land er med den nye strukturreform overgået fra amt til kommune. Det giver nye udfordringer, når landbruget skal bygge nyt. Hvordan fremmer vi en gensidig professionalisering, som kan medvirke til at gøre landmænd og planlæggere til bedre partnere i processen?

På den grønne gren

08.10.2008 Bæredygtighed er mere end et modefænomen. Vi skal spare på energien og bygge klogt, men bæredygtigheden er også vejen til en grøn profil, som gavner bundlinjen. Dette emne satte Erhvervsforum lup på, den 8. oktober 2008 på Carlsberg Museet i Valby.

Bo, bedre, bæredygtig!

17.09.2008 Skru ned for energien og op for bæredygtigheden! Men hvordan? Hvem har ansvaret, og hvad koster det? Den 17. september 2008 satte Ejerboligforum blus under debatten om boligbyggeriets bidrag til en bæredygtig fremtid.

Almen og attraktiv

14.08.2008 Hvad bringer fremtidens by- og boligformer? Snak over hækken eller hæk til op over hovedet? Kan moderne byområder støtte både fællesskabet og individet?Individualismen stiller op til kamp mod fællesskabet.

Fra udsat til Utzon

12.06.2008 Det handlede om bæredygtighed i mange
afskygninger, da Privat Boligforum 12. juni 2008 blev inspireret af arkitekturens mester i det nyåbnede, spektakulære Utzon Center på Aalborgs havnefront. Hvordan ser fremtiden ud for den private udlejer, og hvordan kan man tænke både bæredygtighed og bundlinje ind i driften?

Bacon eller bioenergi?

15.05.2008 Kan dansk landbrug levere både bacon, brød og bioenergi? Og er det muligt at være bæredygtig uden at sætte til på bundlinjen? Bioenergi, bæredygtighed og big business er på dagsordenen, den 16. maj 2008 mødtes på Egeskov Slot til debatmøde.

Bo, Bedre, Bæredygtig!

16.04.2008 Hvordan sikrer man fundamentet for den almene boligsektor, når murene slår revner, og beboerdemokratiet smuldrer? Kan man både være almen og attraktiv i en tid, hvor sociale og miljømæssige udfordringer banker på døren?

Bæredygtig byudvikling - kommet for at blive!

09.04.2008 Tænk miljø. Tænk økonomi. Tænk socialt. Og tænk det hele på én gang! Bæredygtig byudvikling er lettere sagt end gjort, for hvordan opnår man helhedsorienterede og langtidsholdbare resultater?

Stop'n go-økonomi i erhvervsbyggeriet

02.04.2008 Skal - skal ikke?! Hvordan agerer man mest hensigtsmæssigt som udvikler, investor og bygherre i et ejendomsmarked på gyngende grund? Skal man bygge eller beherske sig? Onsdag den 2. april 2008 mødtes Erhvervsforum i Kellers Park ved Vejle for at debattere stop'n go-økonomi i dansk erhvervsbyggeri.

Når over there er lige her!

11.03.2008 Hvordan garderer man sig mod udsving i den globale økonomi? Og hvornår opstår de økonomiske bølger, der trodser Atlanten og sætter dansk boligøkonomi på gyngende grund? Den 12. Marts 2008 satte Ejerboligforum økonomiske eksperter stævne til debat om boligmarkedet i globalt og lokalt perspektiv.

Arkitekturpolitik: Designmanual eller politisk manifest?

28.11.2007 Kan arkitektur planlægges politisk? Og derefter gennemføres i praksis? Arkitekturpolitik er kommet for at blive, så det handler om at gøre sig målet klart.

Fremtidens landbrugsbyggeri - mellem industri og idyl

22.11.2007 Kan smuk landbrugsidyl gå hånd i hånd med rentabel produktion? Og skal der overhovedet være så dejligt derude på landet? Debatmødet den 22. november 2007 på Nordatlantens Brygge sætter fokus ved dette.

Se Venedig og shop!

12.11.2007 Tag på eventyr i Venedig i dit lokale indkøbscenter, eller køb dine designersko i "Eiffeltårnet" lidt uden for Valby. Hvor går grænsen, når forbrugerne skal have oplevelse og shopping i ét? Dette blev debatteret den 12. november 2007 på Erhvervsforums debatmøde om indkøbskultur og oplevelsesøkonomi.

Alene eller i skøn forening?

05.11.2007 Hvordan bliver den almene sektor en aktiv medspiller i en bæredygtig byudvikling? Kan man forandre boligområder ved at justere på beboersammensætningen? Og skal man som boligselskab engagere sig i andet end boliger for at ændre på kvaliteten af boligområdet?

Boligmix = bedre boliger?

31.10.2007 Andelsbolig, ejerbolig og lejebolig i ét og samme boligområde! Den perfekte opskrift på større mangfoldighed og investeringsmæssige gevinster eller bare en ejendommelig boligcocktail? Den 31. oktober 2007 lagde Privat Boligforum op til debat om fordele og ulemper ved blandede ejerformer i boligbyggeriet.

Boligbyggeri med havnekant

05.09.2007 Nye boligbyggerier i og omkring Københavns Havn var på dagsordenen, da Ejerboligforum tog på havnetur den 5. september 2007.

Harmonisk fusion?

16.08.2007 Hvad betyder en fusion i praksis? Mere effektiv ejendomsdrift, samling af ressourcer til rådgivning, overskud til mere renovering og udvikling af beboerdemokratiet? Kan fællesskabet overleve, og kan forandringen udnyttes til kreativ nytænkning?

Hjemmebanefordele med FM

24.05.2007 Det giver god mening at tænke strategisk, når virksomhedens drift skal optimeres. Det kaldes Facilities Management, og det handler om at skabe overskud gennem overblik. Debatmødet i Erhvervsforum den 24. maj 2007 handlede om mere end drift og vedligeholdelse af erhvervsejendomme.

Er der penge i livet mellem husene?

11.05.2007 Betaler det sig at tænke byrum sammen med boligudlejning? Er byrummet allemandseje eller ingenmandsland? Og hvordan skaber man i det hele taget liv i døde kvarterer? Privat Boligforum stævnede ud i Københavns Havn og satte kurs mod tidens tendenser i byens rum!

Frilandsmuseum eller forretning?

03.05.2007 Kan danske gårde, godser og herregårde blive bæredygtige forretninger uden marker og mejetærskere? Det handler om nytænkning og professionel ledelse!

Et lykkeligt fornuftsægteskab?

18.04.2007 Planstrategi forudsætter solide partnerskaber. Men hvordan etablerer kommunerne stærke alliancer ude og hjemme, der giver optimale strategier?

Hjem til fortid og fremtid

22.03.2007 Vores bolig skal iscenesætte en fortælling om os selv og skabe mening i en verden i hastig forandring. Men vil vi have stjernearkitektur, bæredygtighed eller nostalgi? Ejerboligforum tog på besigtigelsestur den 22. marts 2007 i Malmø.
Send artikel
Luk

Artikler fra tidligere debatmøder

(Af sikkerhedshensyn beder vi dig skrive de fire tal i feltet til højre)   

Send besked
Forkert brugernavn
eller adgangskode
Brugernavn:
Adgangskode:
Glemt dit brugernavn og/eller adgangskode?
Indtast din e-mail og få tilsendt dit
brugernavn samt link til at nulstille adgangskode.