Emneord for

Bæredygtighed

Kampen om pladsen

31.10.2017 ’​Fremtiden byder på benhårde prioriteringer i det åbne land. Ifølge Teknologirådet skal Danmarks areal være 40 procent større i 2050, hvis alle målsætningerne skal opfyldes, men kan vi i stedet få kabalen til at gå op ved at indrette funktionerne i det åbne landskab smartere end vi gør i dag? Landbrugsforum havde den 4. oktober 2017 inviteret til debat om fremtidens arealanvendelse. Her på siden kan du genopleve dagens højdepunkter, downloade præsentationer og se billeder fra debatmødet.

De unge på podiet

22.06.2017 ’​Hvad er næste generation af landmænds visioner for dansk landbrug? Og hvilken virkelighed kommer fremtidens landmænd til at drive forretning i? Det var de store spørgsmål, da generationerne mødtes til debat i Realdanias Landbrugsforum torsdag den 18. maj på Borreby Gods og Teater ved Skælskør.

Nye og gamle biler i dansk landbrug

21.10.2016 ’​Der blev talt meget om nye og gamle biler, da repræsentanter for nøgleorganisationer inden for dansk landbrug og en uafhængig ekspert debatterede, om økologi er en forudsætning for bæredygtighed?

Hvad er bæredygtigt landbrug?

21.10.2016 ’​Er økologi en forudsætning for bæredygtighed? Og kan landbruget genvinde tilliden fra de skeptiske forbrugere? Det var nogle af temaerne, da Realdanias Landbrugsforum mødtes til debatmøde på Hverringe Gods den 21. september 2016.

Lempelser svækker sikkerhed

07.06.2016 ’Professor Esben Munk Sørensen er begejstret for planlovens rammer, der sikrer investeringer gennem en unik tillid til fast ejendom. Men han efterlyser bedre værktøjer til kommunerne.

Greater Copenhagen er det eneste rigtige

01.12.2015 ’Det engelske Greater Copenhagen er uden konkurrence det eneste rigtige navn til en slagkraftig byregion, som kan konkurrere med Stockholm og Hamborg. Men navnet er kun begyndelsen, mener Bruce Katz, som efterlyser reel vilje til samarbejde henover by- og landegrænser.

Fremtidens jordfordeling

30.11.2015 ’​Tiden er kommet til at fordele det åbne landskab på en ny og bedre måde. Det var det overordnede budskab, da Landbrugsforum mødtes til debatmøde den 13. november 2015 hos Realdania i midten af København.  

Riv ned eller renovér?

04.11.2015
Når almene boliger skal fremtidssikres, er der et mismatch mellem, hvad boligorganisationer kan, må og har brug for. Det kan forhindre den rigtige beslutning. Administrative benspænd spillede hovedrollen under Almen Boligforums debatmøde på Hindsgavl Slot 26. august.

Er din kommune klimarobust

30.10.2015 ’Da Byudviklingsforum mødtes den 1. oktober 2015 var Henk Ovink kommet hele vejen fra Holland for at give medlemmerne en ekspertgennemgang af de muligheder kommunerne har for at arbejde målrettet med klimatilpasning og resiliens. Mødet bød også på en paneldebat med en række af de vigtigste danske aktører på området.

Masser af regn i vente

16.10.2015 ’​Privat Boligforum mødtes for at debattere klimatilpasning og energirenovering - men dagen blev også præget af et markant formandsskifte.

Fælledskaber = fælled + fællesskab

10.07.2015 ’​Hvis vi nu bare sidder stille længe nok, så forvinder de nok tilbage til København. Det var ifølge direktør for Energiakademiet på Samsø og tidl. landmand, Søren Hermansen, indstillingen hos langt de fleste samsøborgere, da man i 1997 tog hul på projektet: ”Danmarks Vedvarende Energi-Ø”. I dag valfarter den samlede verdenspresse til Samsø, for at se hvordan vedvarende energi er blevet en folkesag på den lille ø i Kattegat.

Keep it simple

27.10.2014 ’​Årets leder 2013, Niels Duedahl adm. direktør i SE (Syd Energi) er opvokset og bosiddende på en gård og stærkt inspireret af sin farfars ledelsesprincipper, som grundlæggende handler om, at et ord er et ord, og at man aldrig må gøre sine egne problemer til kundens.

Fra gylle til guld

24.06.2014 ’​Et olieeventyr venter måske på de danske landmænd. Danske virksomheder er verdensførende når det handler om at omdanne gylle og andet organisk materiale til bioethanol, som har potentialet for at erstatte olie i stort set alle sammenhænge.

Ejerboligforum besøger MiniCO2-husene

19.05.2014 ’I Nyborg har Realdania Byg opført seks nye enfamiliehuse, som på hver sin måde minimerer byggeriets samlede CO2-udledning. Ejerboligforum besøgte husene i forlængelse af debatmødet 1. maj 2014, og vi har lavet en kort film om besøget. Se den her og få samtidig deltagernes reaktioner på de nytænkende byggerier.

Få mere ud af klimatilpasningen

06.05.2014 ’​Den globale opvarmning har medført store samfundsmæssige udfordringer, hvor byer, bygninger og landskaber skal tilpasses de mere ekstreme vejrsituationer, som i fremtiden bliver mere almindelige. Her kan du få et overblik over de klimatilpasningstiltag, som Realdania har igangsat.

Forstæderne skal omdannes en parcel ad gangen

04.12.2013 ’​Når beboerudskiftning og energisparekrav rammer forstædernes boligområder med fuld styrke i de kommende årtier, skal forstæderne være klar til de nye behov. Den spredte forstad skal omdannes en parcel ad gangen med multifunktionelle mødesteder, tættere boligtyper og bæredygtig transport. Udfordringen bliver især at koordinere indsatsen mellem forstadens mange forvaltningssiloer.

Mere engagement, større effekt

28.11.2013 ’Sammen kan vi noget, vi ikke kan hver for sig. Realdanias nye filantropiske strategi baner vej for flere partnerskaber med både offentlige og private aktører og civilsamfundet. Målet er at medvirke til at løse nogle af de store samfundsproblemer inden for fem udvalgte programmer.

Fremtidens Landbrugsbyggeri

30.10.2013 ’​Tag med til afslutningsevent for kampagnen Fremtidens Landbrugsbyggeri fredag den 15. november på Bramstrup Gods ved Odense.

Energieffektive projekter betaler sig på den bløde bane

13.09.2013 ’Boligrenovering ud over kravene i BR2010 betaler sig måske ikke altid i kroner og ører. Men hvis bæredygtige forbedringer lokker beboere med bløde værdier som bedre komfort og grønnere samvittighed, er dét grund nok til at renovere ud over almindeligt vedligehold, mente mange almene debattører ved seneste debatmøde i Almen Boligforum.

Klassisk udlejningsejendom vinder RENOVER prisen

12.09.2013 ’​RENOVER prisen er indstiftet for at stille skarpt på de mange fremtidige opgaver med renovering. I konkurrence med højprofilerede kulturbyggerier, børneinstitutioner og historiske byggerier fra hele landet gik prisen til udlejningsejendommen Ryesgade 30 på Nørrebro.

NASA i Rødovre

23.08.2013 ’Fremtidens landbrug er jordløs og ligger i en fabrikshal i Rødovre. Det lyder umiddelbart som en dårlig science fiction-film, men ifølge den unge iværksætter Jakob Gjerulff har fordelene ved jordløs produktion af grønsager intet med science fiction at gøre. Man kan ganske enkelt producere grønsager både sundere, hurtigere og bedre uden brug af jord.

Pionereksempler i bæredygtig renovering

02.08.2013

Mangler du inspiration til renovering? Gå på tur i den almene sektors projektbazar, og kom helt tæt på processer og resultater i et solidt udvalg af fremtrædende danske renoveringsprojekter, der har været alle bæredygtige børnesygdomme igennem – og kan give dig et par energieffektive fif med på vejen.

Byg det op på turne i almene boligforeninger

19.06.2013 ’Hvordan iværksætter man en borgerinddragelse i almene boligforeninger, der tager højde for alle - lige fra etniske danskere og skateboardere til rollatorfolket? Byg det op var på Danmarksturne i de almene boligforeninger og gjorde et forsøg.

Danmarks første CO2-neutrale andelsboligforening

16.05.2013 ’Hvordan får man lejerne med på vognen, når energirenovering kommer på dagsorden? Et skridt ad gangen, fortæller bestyrelsen for en af Danmarks mest energiambitiøse andelsboligforeninger, Søpassagen på Østerbro. Her blev det demonstreret at renovering betaler sig, da Privat Boligforum nærstuderede ejendommens energibesparende forbedringer.

Homo Urbanus

15.05.2013 ’Det 21 århundredes menneske bor i byen, og ”Homo Urbanus” efterspørger grundlæggende to ting, ifølge Kent Martinussen, direktør i Dansk Arkitektur Center. Byer skal på én gang være teknologisk intelligente og fulde af livskvalitet. Dét er, hvad fremtidens kunder kommer til at efterspørge.  

De lærde strides om grøn omstilling

10.04.2013 ’Aalborg Universitet og De Økonomiske Råd har begge kigget på økonomien i den grønne omstilling, men er kommet frem til to vidt forskellige resultater. Hvordan er det muligt? Vi spurgte sekretariatschef John Smidt, som var vidne ved Ejerboligforums høring den 14. marts 2013.

Smal sejr til Martin Ågerup

09.04.2013 ’Ejerboligforum 14. marts 2013: Duellen mellem Martin Ågerup og Morten Jastrup delte salen midt over i spørgsmålet om den grønne omstilling er en god forretning, men med 51 procent af stemmerne fik Martin Ågerup en smal sejr. Vi har lavet tre korte film, som fortæller historien om høringen - se dem her.

Hul på renoveringsbylden

05.04.2013 ’Danske udlejningsboliger rummer et enormt renoveringspotentiale, men paradoksproblemet har hidtil bremset investeringer. Oversete tilskud eller ESCO kunne lette vejen for dem, der alligevel skal energiforbedre ejendommen.

Tæt løb om den grønne omstilling

18.03.2013 ’Afstemningen blandt medlemmerne viste næsten dødt løb, men med 51 procent af stemmerne blev det et overraskende nej til spørgsmålet, om det kan betale sig at være på forkant med omstillingen til vedvarende energi. Det var resultatet af Ejerboligforums høring den 14. marts 2013.

Ny pris belønner bedste renovering

24.01.2013 ’Realdania og GI uddeler ny pris, der belønner Danmarks bedste renoveringsprojekt. Den nye RENOVER Pris skal inspirere til bedre renovering til gavn for brugernes livskvalitet, klima og samfundsøkonomi og give renoveringsprojekter den synlighed og status, som de fortjener. Alle kan indstille projekter.

Ny Cradle to Cradle byggemanual

23.01.2013 ’Vugge til Vugge Danmark og 3XNs innovationsenhed, GXN, står bag en ny manual, som giver vejledning til, hvordan bygninger kan designes efter Cradle to Cradle-principperne.

Er grøn omstilling en god forretning?

14.01.2013 ’Danmark har en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger. Vi skal være uafhængige af fossil energi allerede i 2050, og det er en god forretning både for samfundsøkonomien og privatøkonomien. Eller er det?

Fra vand til vækst

03.01.2013 ’Virksomheder med nye idéer og løsninger til klimatilpasning i byerne er målgruppen for nyt Realdania-initiativ. Under navnet Klimaspring skal projektet både bane vejen for bedre bymiljøer og flere grønne jobs.

Få visionen ned på papir

18.12.2012 ’Nyt fra debatmødet 19. november 2012: Nedskriv en klar, fælles målsætning for projektet og inddrag de rette nøglepersoner på de rigtige tidspunkter. Det er vigtige ingredienser i partnerskabsprojekter, som strækker sig over længere tid, fortæller Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Samarbejdstradition hjalp Danmarks største klimasikring

17.12.2012

Nyt fra debatmødet 19. november 2012: I Kokkedal har boligforeninger, kommune og politi praktiseret fælles problemløsning i en årrække. Øvelsen gav pote, da oversvømmede kældre og rastløse unge kunne samles i Danmarks største klimasikringsprojekt.

Realdania støtter innovation i byggeriet

14.12.2012 ’Med tre nye webbaserede initiativer vil Realdania fremme innovation og produktudvikling i byggeriet. Målet er at lette vejen fra idé til virkelighed for byggeriets mange forskellige aktører.

Kokkedal – den blågrønne haveby

12.12.2012 ’Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal blev i denne uge meget mere konkret med et vinderprojekt bestående af Schønherr A/S som hovedrådgiver og med BIG og Rambøll Danmark A/S som underrådgivere.

Klimatilpasning med muligheder

26.11.2012 ’Ifølge Ida Auken er der en klima- og ressourcekrise i vente, som kommer til at forandre den måde vi bor, bygger og forbruger på. For at være på forkant med udfordringerne skal vi til at tænke nyt og skabe partnerskaber, som vi aldrig har gjort det før.

Nye eksempelhuse minimerer CO2

16.11.2012 ’I det kommende år opfører Realdania Byg seks enfamiliehuse under navnet MiniCO2 husene. Målet er at bygge huse, som reducerer boligens samlede CO2-fodaftryk og gør det til en konkurrencedygtig pris.

Stærke visioner for landbruget

16.11.2012 ’Stigende velstand især i Kina giver gode vilkår for middelklassen. I løbet af de næste tyve år vokser den globale middelklasse fra 2 til 5 milliarder mennesker, og de vil have noget bedre at spise. Det var den store øjenåbner på debatmødet i Landbrugsforum den 25. oktober 2012.

Professionel pileflet på den gamle gård

13.11.2012 ’Villerup Hovedgård er et godt eksempel på ny produktion i gammelt landbrug. Her bor Vibe Gro og virksomheden, Pilebyg a/s, som producerer støjskærme under mottoet ”Transforming Old Traditions Into Modern Designs”.

Biogas - når gylle giver energi

12.11.2012 ’For ti år siden truede en fosforrapport med at lægge en dæmper på landbrugsproduktionen ved Holstebro. Løsningen blev Maabjerg Bioenergy, et biogasanlæg, der reducerer udledningen af fosfor og omdanner gylle til el og varme. Nu er der også planer om at opføre en bioethanolfabrik, der vil bidrage med ca. 2200 arbejdspladser - især i landbruget.

Esbjerg overrasker erhvervsfolk

06.11.2012 ’Det blev en øjenåbner for mange af deltagerne, da Erhvervsforum den 31. oktober 2012 tog til Esbjerg. Vi har lavet tre korte film fra dagen, som fortæller historien om vækst og energivirksomheder i Danmarks femtestørste by – se dem her.

Et åbent vindue for landbruget

01.11.2012 ’Udsigten til nye muligheder vejede tungere end udfordringerne, da Landbrugsforum mødte talstærkt op til efterårets debatmøde for at debattere visioner for fremtidens landbrug og landdistrikter.

Smart grid-strategi på vej

29.10.2012 ’Energistyrelsen samarbejder med alle branchens aktører om at få en smart grid-strategi for hele Danmark på plads. Nytænkning af tilskud og afgifter på elmarkedet står højt på ønskesedlen, siger styrelsens direktør Ib Larsen.

El og gas - nye varer i tilbudsavisen

24.10.2012 ’I dag holder de fleste danskere fast ved deres leverandører af el og gas. Helt som det engang var tilfældet med teleselskaberne. Fremover kommer forbrugerne på rejse ind i en verden, som er præget af tilbud og nye produkter. Sådan lyder budskabet fra Birger Hauge, direktør for Passivsystems Nordic.

Smarte huse vasker dit tøj

24.10.2012 ’Danskerne er vant til, at vaskemaskinen går i gang, når vi trykker på knappen. Men når vindmøllerne og solen overtager vores el-forsyning, skal vi bruge strømmen, når den er der.

Her går det grønt, send flere penge

22.10.2012 ’Regeringen må til lommerne, hvis almene boligforeninger skal energirenovere mere og dyrere end beboernes privatøkonomi kan bære, siger BL’s cheføkonom.

Næste stop Nordhavn

18.10.2012 ’Anlæggelsen af den nye Metrolinje, Cityringen, er en væsentlig investering i at binde København sammen på en smart, effektiv og miljørigtig måde. Så væsentlig at det i sommeren 2012 blev besluttet at forlænge den til Nordhavn, så den nye bydels beboere kan få glæde af den allerede fra 2019.

Om strøm og hamburgerryg

12.10.2012 ’Køb din strøm i Bilka og få en hamburgerryg med i købet. Smart grid vil ændre det danske energimarked fundamentalt, og Ejerboligforum tog forskud på fremtiden, da gruppen mødtes på Risø den 10. oktober 2012.

Fremtiden er grøn - set med almene briller

05.10.2012 ’Vi spoler 40 år frem. Danmark er igen blevet kåret til et af verdens grønneste samfund. Mandag Morgens 2050-scenarie tegner omridset af en mulig fremtid, hvor almene boligselskaber har løftet en stor del af den grønne omstilling – og høstet mange af frugterne.

2150 Nordhavn

04.10.2012 ’I løbet af de næste 10-30 år bliver Nordhavnen omdannet til en ny, intelligent og bæredygtig bydel i København. Første skridt er udviklingen af Århusgadekvarteret, der tegner til at blive grønt, blåt og tæt.

Lidegaards grønne revolution

28.09.2012 ’Vi vil gerne energirenovere, så hjælp os over økonomiske og lovmæssige benspænd, siger almene boligorganisationer. Vi arbejder på det, svarer klima- og energiministeren. Landsbyggefondens rolle, opgørelse af brutto-nettoareal og flere gamle travere ligger i kø til opdatering.

Siemens åbner grønt flagskib

25.09.2012 ’I London har Siemens netop åbnet bæredygtighedscenteret ‘The Crystal’. Målet er at udforske hvordan grønne teknologier kan bidrage til en bedre fremtid for verdens byer.

Befolkningsboom booster bæredygtigheden

24.09.2012 ’Københavns vokseværk skaber rige muligheder for en bæredygtig byudvikling. Det blev slået fast, da Privat Boligforum mødtes til efterårets debatmøde "Smarte byer og boliger". Dagen bød også på en sejltur til Nordhavn, der i de kommende år udvikles til Københavns nye CO2 neutrale bydel.

Smart strøm på Bornholm

11.09.2012 ’Bornholm er omdrejningspunkt for et ambitiøst forsøg med fremtidens intelligente elsystem eller ‘smart grid’. 2.000 husstande får installeret avanceret IT-udstyr til at styre elforbruget.

Væksten findes i fødevarerne

07.09.2012 ’Regeringen har nedsat Vækstteam for fødevarer, der skal levere inspiration og input til en ny dansk erhvervs- og vækstpolitik. I spidsen for teamet står Arlas topboss, Peder Tuborgh.

Et grønt fyrtårn i Esbjerg

06.09.2012 ’”Et opgør med den vestjyske middelmådighed”. Sådan sagde SEs adm. direktør Niels Duedahl i forbindelse med rejsegildet på det nye hovedkontor til Danmarks tredjestørste energiselskab.

Snup en kop stærk kaffe…

31.08.2012 ’...og se at komme i gang med de grønne tiltag! Det var det klare budskab fra dagens oplægsholdere, der alle var enige om, at der ikke er nogen grund til at nøle. Fremtiden er her allerede. Det handler om at udnytte sektorens magt og finde nye fællesskaber om fremtidens energi.

Smart Cities løser urbane udfordringer

30.08.2012 ’It, innovation og smarte løsninger er vejen frem til at håndtere udfordringerne i de voksende byer verden over. Derfor arbejder flere byer på at udvikle sig til Smart Cities. Men hvad er en ’Smart City’?

Sølv i bæredygtighed til KPMG

23.08.2012 ’Revisionsfirmaet KPMGs nye hovedkontor ved Flintholm station er blevet miljøcertificeret efter den nye standard for bæredygtigt byggeri, DGNB. Sølvcertificeringen er den højeste, som endnu er givet i Danmark.

Topdanmark satser på solenergi

23.08.2012 ’Topdanmark har netop indviet Nordens største solcelleanlæg på taget af forsikringskoncernens hovedkontor i Ballerup. Anlægget vil reducere Topdanmarks CO2-udledning med ca. 600 tons om året.

Lejere positive overfor energirenovering

29.05.2012 ’Bygherreforeningens undersøgelse blandt næsten 1500 lejere i den private lejeboligsektor giver medvind til energirenovering. Flertallet vil acceptere en midlertidig huslejestigning, hvis varmeregningen bliver lavere.

Olympisk saltvandsindsprøjtning

16.04.2012 ’London har ikke brug for De Olympiske Lege til at komme på verdenskortet. Men med fremsynet og bæredygtig byplanlægning skal mega-eventen lappe et stort hul i bykortet.

Godt liv på en sund planet

16.04.2012 ’Hr. og fru Jensen skal med på vognen, hvis Danmarks grønne fremtid skal lykkes. Og stemningsmålingen fra Realdania Debats topmøde er klar: Fremtidsoptimismen overvinder med små skridt frygten for dommedag.

Duksen fra Down Under

13.04.2012 ’Melbourne stiller sig ikke tilfreds med at være verdens bedste by at bo i lige nu. For også at komme sejrrigt ud af fremtiden, har de hurtigtvoksende australiere erklæret forstaden for en død sild.

Jo mere udkant, jo mere ambition

13.04.2012 ’Der bli’r et yndigt land – også uden for byerne, lyder vurderingen fra eksperter til Realdanias Topmøde i Tap2. For landområderne handler det om at genopfinde sig selv og satse bæredygtigt.

Verden er i virkeligheden venlig

30.03.2012 ’Skal Danmark omdannes til en spiselig skov? Skal København have sit eget bjerg? Der var plads til at tænke store tanker og bryde vanetænkningen, da Realdania Debat satte medlemmer, politikere og eksperter stævne i jagten på en bæredygtig vision for Danmark.

Et gennembrud for Cradle to Cradle

20.02.2012 ’Tankesættet bag Cradle to Cradle er for alvor ved at vinde fodfæste i Danmark og resten af verden. Direktør Martin Fluri, Vugge til Vugge Danmark, giver her en status på projekter og fremtidsudsigter.

Fra rest til ressource

25.01.2012 ’Eksportportræt: Solum Gruppen omdanner med succes organisk husholdningsaffald til biogas og kompost. At få teknologien ud på eksportmarkedet kræver både alliancer og tålmodighed, fortæller Martin Wittrup Hansen.

Magten flytter mod øst

29.11.2011 ’Gældsproblemer og ressourcemangel vil ændre den globale magtbalance fundamentalt, og vi skal vænne os til at kigge mod øst, mener Jørgen Ørstrøm Møller.

Grønt giver gevinst og gode lejere

29.11.2011 ’Det er nødvendigt at satse bæredygtigt. Og det kan godt betale sig, lyder det fra Michael Nielsen, direktør i ATP Ejendomme, der som de første i Danmark har miljøscreenet alle sine ejendomme. På billedet ovenfor er det ATPs kommende kontorhus på Langelinje.

Priser og penge til Pig City

22.11.2011 ’FDB’s Grønne Innovationspris, Dansk Design Centers Visionspris og nu 8,1 millioner kroner fra Fornyelsesfonden. Opbakningen til Søren Hansens efterhånden berømte projekt, Pig City, er stor.

Et branchespark over skinnebenet

17.11.2011 ’”Penge er forudsætning for mange ting - men ikke for alt”, lød ét af dagens budskaber fra Designits Mikal Hallstrup. Dansk landbrug kan finde værdifuld fornyelse ved at gentænke deres produkter og i højere grad inddrage kunden i produktudvikling og markedsføring.

Danske virksomheder vinder på krisen

17.11.2011 ’Den langsigtede bæredygtighed er truet, hvis ikke fremtidens vækst bliver til grøn vækst. Den gode nyhed er, at danske virksomheder allerede har løsningerne, fortæller Mandag Morgens klimadirektør Per Meilstrup.

Styr energien fra sofaen

17.11.2011 ’Ville der blive energirenoveret flere boliger, hvis hele processen var nem og overskuelig? Ja, mener Mikal Hallstrup, som er innovationsdirektør i Designit. Der er for meget rod i informationerne om grøn renovering.

Halmens hemmeligheder

16.11.2011 ’Biomassebaserede produkter tegner til at blive én af fremtidens drivere for vækst i Danmark. Ikke blot kan de skabe nye muligheder og jobs i bl.a. landbruget, fortæller Rasmus Rune Hansen fra Novozymes. De kan også bidrage stærkt til løsningen af globale energi- og miljømæssige udfordringer.

Spil med i det bæredygtige ballgame

14.11.2011 ’Tynget af finanskrise og risikouvillige banker er grønne tiltag i fare for at blive pakket langt væk. Men de er nødvendige, og de kan betale sig. Det var hovedkonklusionerne, da Erhvervsforum mødtes i København den 9. november 2011.

Verdens tredjestørste landbrugs- og fødevareklynge

11.11.2011 ’Det danske landbrugs- og fødevareerhverv har størrelse, erfaring og kompetence til at levere løsninger på flere af tidens globale udfordringer, fortæller Per Meilstrup fra Mandag Morgen. At få gang i den grønne vækst ligger faktisk lige for.

Fra bord til jord

08.11.2011 ’Skal landbrugets vækst være grøn, er der brug for tålmodige penge, en national handlingsplan og forretningsidéer, der går fra bord til jord. Sådan lød meldingen, da Landbrugsforum mødtes i en lade i Veksø.

Tag folk alvorligt og gør det let

31.10.2011 ’Interview: Altomfattende varmetjek af huset til en tusse og energi-uddannelse af Punkt 1's medarbejdere. Det er blot nogle af de midler, sekretariatschef i Go' Energi, Henrik Teglgaard Lund, bruger for at få boligejerne til at være mere energieffektive.

Skævere end tårnet i Pisa

11.10.2011 ’I maj 2011 blev Nordens største hotel Bella Sky Comwell indviet. Hotellet er med sine to karakteristiske skæve tårne allerede nu et markant vartegn for Ørestad og en integreret del af Københavns skyline. 

Gode fællesskaber i robuste boliger

27.09.2011 ’Hvis bæredygtighed var en religion, ville overvejelser om økonomi, energiforbrug og sociale kvaliteter være den hellige treenighed. Det er i hvert fald essentielt at sammentænke de tre, lyder det fra Tanja Jordan, der er arkitekt og projektleder hos RUBOW Arkitekter.

Gør beboerne til grønne helte

26.09.2011 ’Det skal være nemt og attraktivt at tænke grønt, ellers hopper beboerne ikke med på vognen. Sådan lyder det enkle budskab fra udviklingsdirektør i Designit, Mikal Hallstrup, der også mener, at Danmark skal være bedre til at søge nye løsninger på gamle problemer.

Det nye guld er grønt

23.09.2011 ’Hvis vi fortsat vil leve godt, skal vi lære at vokse grønt. Og den udfordring kan faktisk blive en dansk guldåre, lyder det fra Mandag Morgens klimaredaktør, Per Meilstrup.

Grøn vækst på dagsordenen

22.09.2011 ’Interview: Realdania ønsker at sætte gang i debatten om grøn vækst både i Danmark og internationalt. ”Vi skal lykkes med at få økonomien til at vokse uden at belaste miljøet – det er afgørende både for konkurrenceevnen og den langsigtede bæredygtighed”, siger Realdanias administrerende direktør Flemming Borreskov.

Fremtidens vækst er grøn

22.09.2011 ’Både FN og OECD har taget stilling: Bæredygtighed handler ikke om offervilje. Bæredygtige løsninger er tvært i mod en vækstdriver for den samlede økonomi. Realdania Debat inviterer medlemmerne til at blande sig i debatten om en ny vækstdagsorden.

Debat- og valgmøde i Landbrugsforum

21.09.2011 ’Torsdag den 3. november 2011 mødtes Landbrugsforum for at debattere grønne vækstteorier, innovation og strategiske partnerskaber. Tre oplægsholdere med hver deres ekspertise på området, sagde ja til at være med. Mød dem her.

Sluk lyset - tænd for sutskoen

25.08.2011 ’Der skal kreative løsninger til for at få over en million danskere i den almene boligsektor til at tænke på miljøet. Men det er ikke kun beboerne, der skal gøre en forskel.

Der er grønt på toppen

15.08.2011 ’At leve grønt handler ikke blot om at lade firhjulstrækkeren stå, skrue ned for varmen og tage kortere bade. Vi kan vinde meget mere end god samvittighed ved at leve miljørigtigt. Realdania Debat gransker fordelene ved at bo og bygge grønt.

Bag om boligdrømmene

15.07.2011 ’Fredag den 23. september tog Privat Boligforum på besigtigelsestur ud i fremtidens danske boliglandskab. Her besøgte vi tre spektakulære boligejendomme samt ikke mindst Bella Sky Comwell, hvor turen begyndte og sluttede. Læs mere om boligerne og Bella Sky her.

Grøn vækst på dagsordenen

28.06.2011 ’Interview: Realdania ønsker at sætte gang i debatten om grøn vækst både i Danmark og internationalt. ”Vi skal lykkes med at få økonomien til at vokse uden at belaste miljøet – det er afgørende både for konkurrenceevnen og den langsigtede bæredygtighed”, siger Realdanias administrerende direktør Flemming Borreskov.

Fremtidens vækst er grøn

28.06.2011 ’Både FN og OECD har taget stilling: Bæredygtighed handler ikke om offervilje. Bæredygtige løsninger er tvært i mod en vækstdriver for den samlede økonomi. Realdania Debat inviterer medlemmerne til at blande sig i debatten om en ny vækstdagsorden.
Send artikel
Luk

Emneord

(Af sikkerhedshensyn beder vi dig skrive de fire tal i feltet til højre)   

Send besked
Forkert brugernavn
eller adgangskode
Brugernavn:
Adgangskode:
Glemt dit brugernavn og/eller adgangskode?
Indtast din e-mail og få tilsendt dit
brugernavn samt link til at nulstille adgangskode.