Emneord for

Partnerskaber

Medborger eller modborger?

17.06.2016 ’​Hvem har mest succes med at lokke beboere ud af kulturelle osteklokker - boligorganisationen eller kommunen? Almen Boligforum var i april samlet i Vollsmose for at diskutere, hvordan man bedst fordeler opgaven med at bygge broer til parallelkulturer i boligområdet.

Vi er ikke driftledere for nogen

13.06.2016 ’​De unge landmænd Jacob Therkildsen, Patrick Bertelsen og Tobias Flensted er alle kommet i gang ved hjælp af alternative finansieringsmodeller. Læs her om deres erfaringer med APs landbrugsfond og som sharemilkere, som de delte med deltagerne på debatmødet ”Landbrugets finansielle fremtid” den 4. maj 2016 på Hindsgavl Slot.

Hvor skal flygtninge bo

16.02.2016 ’Flygtningekrisen står højt på kommunernes dagsorden, og det højaktuelle tema trak mange borgmestre og kommunale direktører til København, da Byudviklingsforum mødtes den 28. januar 2016. Få et overblik over dagens forløb her.

Greater Copenhagen er det eneste rigtige

01.12.2015 ’Det engelske Greater Copenhagen er uden konkurrence det eneste rigtige navn til en slagkraftig byregion, som kan konkurrere med Stockholm og Hamborg. Men navnet er kun begyndelsen, mener Bruce Katz, som efterlyser reel vilje til samarbejde henover by- og landegrænser.

Fremtidens jordfordeling

30.11.2015 ’​Tiden er kommet til at fordele det åbne landskab på en ny og bedre måde. Det var det overordnede budskab, da Landbrugsforum mødtes til debatmøde den 13. november 2015 hos Realdania i midten af København.  

Fra regn til ressource

25.11.2015 ’Private initiativer som faskiner og grønne tage kan ikke stå alene i kampen mod oversvømmelser. Klimatilpasning kræver kollektive løsninger, men solidariteten er presset. Ejerboligforums debatmøde 22. oktober stillede skarpt på skybrudssikring med sidegevinster.

Er din kommune klimarobust

30.10.2015 ’Da Byudviklingsforum mødtes den 1. oktober 2015 var Henk Ovink kommet hele vejen fra Holland for at give medlemmerne en ekspertgennemgang af de muligheder kommunerne har for at arbejde målrettet med klimatilpasning og resiliens. Mødet bød også på en paneldebat med en række af de vigtigste danske aktører på området.

The Tough Little Big City

01.06.2015 ’​Den 26. marts 2015 tog Privat Boligforum pulsen på Nordjyllands væksthovedstad, Aalborg. Byen ved Limfjorden er midt i en omfattende transformationsproces fra tung industri til videnstung uddannelsesby. Læs her reportagen fra et anderledes debatmøde hvor der blev tilbragt mindre tid i traditionelle mødelokaler og mere med at besøge byens nøgleaktører og projekter.

Nye toner ved Limfjorden

01.06.2015 ’​Aalborg bevæger sig i disse år gennem en større forvandling og tiltrækker nye indbyggere. Det var emnet for debatmødet den 26. marts 2015 i Privat Boligforum. Her fortalte blandt andet Aalborgs stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen om byens udviklingsstrategier, og hvorfor den altid har været The Tough Little Big City.

150 hipstere i en tidligere lakfabrik

16.12.2014 ’​Hvordan bliver midlertidige lejere en god forretning - og hvordan kommer man af med dem igen? Det var de store spørgsmål på Privat Boligforums debatmøde: ”Byliv og business” den 14. november 2014 på Carlsberg.

Carlsbergs svar på finanskrisen

16.12.2014 ’​Dansehallerne, landskampe for hjemløse, koncerter, loppemarkeder og i alt 130 midlertidige lejemål. Carlsberg-grunden har de seneste år været et sandt mekka for midlertidige byaktiviteter. Ifølge Jens Nyhus, adm. direktør i Carlsberg Byen P/S, har det været en bevidst strategi for på én gang at købe tid og hæve områdets brand-værdi. Nu er tiden dog kommet til at veksle det gode brandingniveau til ejendomssalg.

Keep it simple

27.10.2014 ’​Årets leder 2013, Niels Duedahl adm. direktør i SE (Syd Energi) er opvokset og bosiddende på en gård og stærkt inspireret af sin farfars ledelsesprincipper, som grundlæggende handler om, at et ord er et ord, og at man aldrig må gøre sine egne problemer til kundens.

Vi vil så gerne ha', du bli'r lidt længere

24.09.2014 ’Multifunktionelle centre med dagligvareforsyning er et forretningsområde, som almene boligorganisationer i yderområderne bør være åbne for, mener forskningschef Hans Thor Andersen fra SBi. Så bliver fremtidens beboere måske boende et par år mere.

Boliganalyse bliver et krav

24.09.2014 ’Under Almen Boligforums boligpolitiske debat om almene boliger i yderområderne pointerede boligminister Carsten Hansen, at levevilkårene i vores landdistrikter ikke må skubbe befolkningen væk. Regeringens vækstplan fra sidste år og sommerens vækstpakke prøver at vende afvikling til udvikling.

Vi skal nok feje for egen dør

17.09.2014 ’​Befolkningsudviklingen skal ikke håndteres nationalt, men lokalt. Kommunerne og boligselskaberne skal gå forrest hånd i hånd, siger formanden for BL, for almene boliger er en del af løsningen og ikke problemet. Men boligselskaberne skal have lov til at bruge egne penge til renovering og tilpasning.

Fra gylle til guld

24.06.2014 ’​Et olieeventyr venter måske på de danske landmænd. Danske virksomheder er verdensførende når det handler om at omdanne gylle og andet organisk materiale til bioethanol, som har potentialet for at erstatte olie i stort set alle sammenhænge.

Alle kan lave et fedt bymiljø

22.05.2014 ’Vil du forandre og forbedre dit lokale bymiljø? Arbejd hurtigt, udnyt de forhåndenværende ressourcer og husk at stille spørgsmålstegn ved reglerne. Sådan lyder opskriften på succesfuld nytænkning fra Jason Roberts, som kom hele vejen fra Dallas, Texas, for at møde Erhvervsforum den 8. maj 2014.

Få mere ud af klimatilpasningen

06.05.2014 ’​Den globale opvarmning har medført store samfundsmæssige udfordringer, hvor byer, bygninger og landskaber skal tilpasses de mere ekstreme vejrsituationer, som i fremtiden bliver mere almindelige. Her kan du få et overblik over de klimatilpasningstiltag, som Realdania har igangsat.

Fremtiden ser lys ud for Aarhus

28.04.2014 ’​Vækst for vækstens skyld er uinteressant. Det var hovedbudskabet, da Privat Boligforum den 28. marts besøgte Aarhus for at kigge nærmere på udviklingen i Danmarks andenstørste by. Vi har lavet to små film fra dagen. Se dem her.

Byer i spidsen for nytænkning og vækst

09.04.2014 ’​Fremtiden tilhører byerne og succesen udspringer af klassiske bykvaliteter som tæthed, nærhed og mangfoldighed. Byerne har muligheden for at genopfinde sig selv som økonomiske og politiske magtcentre, lyder budskabet fra Bruce Katz, vicepræsident i tænketanken Brookings Institution.

Mere engagement, større effekt

28.11.2013 ’Sammen kan vi noget, vi ikke kan hver for sig. Realdanias nye filantropiske strategi baner vej for flere partnerskaber med både offentlige og private aktører og civilsamfundet. Målet er at medvirke til at løse nogle af de store samfundsproblemer inden for fem udvalgte programmer.

3 hurtige til nyvalgt medlem af repræsentantskabet

25.11.2013 ’Fredag den 22. november 2013 blev der afholdt valgmøde i valggruppen for private udlejningsboliger i Realdania. Læs her hvem der blev valgt ind og hør hvorfor direktør Elsebeth Due Kjeldsen har valgt at stille op til Realdanias repræsentantskab.

Nye udgivelser fra Realdania By

31.10.2013 ’​Hvordan får man attraktive og levende byer, hvor menneskers liv og udfoldelse er i fokus? I to nye publikationer fra Realdania By kan man blive klogere på samspillet mellem byen og dens borgere samt midlertidige aktiviteter i byrummet.

Fremtidens Landbrugsbyggeri

30.10.2013 ’​Tag med til afslutningsevent for kampagnen Fremtidens Landbrugsbyggeri fredag den 15. november på Bramstrup Gods ved Odense.

To sider af en jordbrugsfond

24.10.2013 ’​Hvordan skruer man en jordbrugsfond sammen, så alle er glade? Skal staten være den overordnede regelsætter eller skal det fri marked styre slagets gang og dermed give overskud til andre end landmanden? Debatten slog gnister, da to forkæmpere for fremtidens landbrug indtog podiet på efterårets debatmøde i Landbrugsforum.

Mit mål er at blive selvstændig

08.10.2013 ’Pelle Lundgaard Riber kunne umiddelbart godt forestille sig at starte som forpagter på et pensionskasseejet landbrug, så længe de blot vil give ham nogle fornuftige vilkår at drive forretning ud fra. Det vigtigste for ham er at komme i gang. Læs interviewet med den 23-årige landbrugsstuderende her.

Medejer af fremtiden

24.06.2013 ’Der bliver et yndigt land i 2050, men hvordan ser landbruget ud, og hvad er mulighederne? Landbrugsforum var samlet den 23. maj, hvor fremtidens landbrug blev debatteret i de smukke omgivelser ved Gersdorffslund ved Odder.

Katalytiske fonde investerer i forandring

14.06.2013 ’For nylig var repræsentanter for mere end 200 fonde samlet i København til European Foundation Centres årlige kongres. Højt på dagsordenen stod idéen om katalytisk filantropi, som skal sætte fokus på fondenes muligheder for at bidrage til større samfundsmæssige forandringer. Men hvad er katalytisk filantropi for en størrelse?

Fremtidens penge

17.05.2013 ’Pensionsselskabernes pengetanke er i voldsom vækst. Er pensionsselskabernes milliarder begyndelsen til enden på kreditklemmen og hvem vinder i virkeligheden på OPP projekter? Torben Möger Pedersen, direktør for Pension Danmark gav på Erhvervsforums møde den 2. maj sit bud på, hvor pensionsselskaberne kommer til at placere deres mange penge i fremtiden.

Ved forenede kræfter

20.12.2012

Nyt fra debatmødet 19. november 2012: Investeringer for 14 milliarder skal sætte ekstra blus under grøn vækst og udvikling i Albertslund. Kommunen finder inspiration gennem en årelang tradition for samarbejde på tværs af kommuner, forskere, boligområder og virksomheder.

Få visionen ned på papir

18.12.2012 ’Nyt fra debatmødet 19. november 2012: Nedskriv en klar, fælles målsætning for projektet og inddrag de rette nøglepersoner på de rigtige tidspunkter. Det er vigtige ingredienser i partnerskabsprojekter, som strækker sig over længere tid, fortæller Hans Peter Svendler, direktør i Realdania.

Samarbejdstradition hjalp Danmarks største klimasikring

17.12.2012

Nyt fra debatmødet 19. november 2012: I Kokkedal har boligforeninger, kommune og politi praktiseret fælles problemløsning i en årrække. Øvelsen gav pote, da oversvømmede kældre og rastløse unge kunne samles i Danmarks største klimasikringsprojekt.

Kokkedal – den blågrønne haveby

12.12.2012 ’Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal blev i denne uge meget mere konkret med et vinderprojekt bestående af Schønherr A/S som hovedrådgiver og med BIG og Rambøll Danmark A/S som underrådgivere.

Klimatilpasning med muligheder

26.11.2012 ’Ifølge Ida Auken er der en klima- og ressourcekrise i vente, som kommer til at forandre den måde vi bor, bygger og forbruger på. For at være på forkant med udfordringerne skal vi til at tænke nyt og skabe partnerskaber, som vi aldrig har gjort det før.

Mere samarbejde om byudvikling

23.11.2012 ’Nyt fra debatmødet 19. november 2012: Når blokken skal renoveres, bliver resultatet bedre, når der er flere kokke og flere ingredienser. Succesen er næsten sikker, hvis man har øvet sig på samarbejde i god tid. Det var dagens eksperter enige om, da Almen Boligforum var samlet i Nørrebrohallen.

Stærke visioner for landbruget

16.11.2012 ’Stigende velstand især i Kina giver gode vilkår for middelklassen. I løbet af de næste tyve år vokser den globale middelklasse fra 2 til 5 milliarder mennesker, og de vil have noget bedre at spise. Det var den store øjenåbner på debatmødet i Landbrugsforum den 25. oktober 2012.

Forandringsagenter med en dagsorden

05.10.2012 ’Der var stemning for partnerskaber, samarbejde, nytænkning og kreativitet på tværs af samfundsgrupper og sektorer, da Byudviklingsforum satte en olympisk plandirektør, en miljøminister og Danmarks borgmestre i stævne på Frederiksberg Slot.

2150 Nordhavn

04.10.2012 ’I løbet af de næste 10-30 år bliver Nordhavnen omdannet til en ny, intelligent og bæredygtig bydel i København. Første skridt er udviklingen af Århusgadekvarteret, der tegner til at blive grønt, blåt og tæt.

Magt til forandring

28.09.2012 ’Almene boligselskaber har en enorm købekraft som energiforbrugere – og derfor også stor magt. Udnyt det! Læg pres på udbyderne og vær med til at produktudvikle, opfordrer energiske frontløbere.

Sammen vender vi strømmen

27.09.2012 ’Boligorganisationerne skal ind i kampen for at udvikle profitable samarbejder og få andel i tilskud. Men først skal politikerne rydde op i regler, afgifter og tilskud, hvis den grønne omstilling skal virke, mener toppen af Dansk Energi.

Snup en kop stærk kaffe…

31.08.2012 ’...og se at komme i gang med de grønne tiltag! Det var det klare budskab fra dagens oplægsholdere, der alle var enige om, at der ikke er nogen grund til at nøle. Fremtiden er her allerede. Det handler om at udnytte sektorens magt og finde nye fællesskaber om fremtidens energi.

Jo mere udkant, jo mere ambition

13.04.2012 ’Der bli’r et yndigt land – også uden for byerne, lyder vurderingen fra eksperter til Realdanias Topmøde i Tap2. For landområderne handler det om at genopfinde sig selv og satse bæredygtigt.

Verden er i virkeligheden venlig

30.03.2012 ’Skal Danmark omdannes til en spiselig skov? Skal København have sit eget bjerg? Der var plads til at tænke store tanker og bryde vanetænkningen, da Realdania Debat satte medlemmer, politikere og eksperter stævne i jagten på en bæredygtig vision for Danmark.

Daddy Dobbeltdækker

03.01.2012 ’Taghave-grøntsager til alle, et 115 meter højt kunstværk og nye, ikoniske dobbeltdækkerbusser – Londons bramfrie borgmester Boris Johnson markerer sig med projekter lige så iøjnefaldende som hans karakteristiske høstakfrisure.

Samarbejde sikrer succes

17.11.2011 ’Samarbejde mellem offentlige og private virksomheder er en af de vigtigste nøgler til at lykkes med grøn vækst. Det mener Thorbjørn Sørensen, der som teknik- og miljødirektør i Middelfart Kommune allerede har taget forskud på fremtiden.

Halmens hemmeligheder

16.11.2011 ’Biomassebaserede produkter tegner til at blive én af fremtidens drivere for vækst i Danmark. Ikke blot kan de skabe nye muligheder og jobs i bl.a. landbruget, fortæller Rasmus Rune Hansen fra Novozymes. De kan også bidrage stærkt til løsningen af globale energi- og miljømæssige udfordringer.

Sexet elmåler eller gabestok?

28.10.2011 ’Vil man gøre grøn renovering til en folkesport, skal der ukompliceret rådgivning, økonomisk logik og en del mere bling til. Sådan lød meldingen fra et diskussionslystent Ejerboligforum.

Fra bomuld til bygningsarv

26.09.2011 ’Spinderihallerne i Vejle var for 100 år siden byens vigtigste arbejdsplads, og bygningen gjorde Vejle kendt i resten af landet som førende industriby. Efter genåbningen 2010 er den gamle status som byens midtpunkt ved at vende tilbage.

Det nye guld er grønt

23.09.2011 ’Hvis vi fortsat vil leve godt, skal vi lære at vokse grønt. Og den udfordring kan faktisk blive en dansk guldåre, lyder det fra Mandag Morgens klimaredaktør, Per Meilstrup.

Grøn vækst på dagsordenen

22.09.2011 ’Interview: Realdania ønsker at sætte gang i debatten om grøn vækst både i Danmark og internationalt. ”Vi skal lykkes med at få økonomien til at vokse uden at belaste miljøet – det er afgørende både for konkurrenceevnen og den langsigtede bæredygtighed”, siger Realdanias administrerende direktør Flemming Borreskov.

Debat- og valgmøde i Landbrugsforum

21.09.2011 ’Torsdag den 3. november 2011 mødtes Landbrugsforum for at debattere grønne vækstteorier, innovation og strategiske partnerskaber. Tre oplægsholdere med hver deres ekspertise på området, sagde ja til at være med. Mød dem her.
Send artikel
Luk

Emneord

(Af sikkerhedshensyn beder vi dig skrive de fire tal i feltet til højre)   

Send besked
Forkert brugernavn
eller adgangskode
Brugernavn:
Adgangskode:
Glemt dit brugernavn og/eller adgangskode?
Indtast din e-mail og få tilsendt dit
brugernavn samt link til at nulstille adgangskode.